𝐓đĢ𝐨𝐭đŦ! 𝐎𝐧đŗ𝐞 𝐧đĸ𝐞𝐮𝐰𝐞 đ¯đĢđĸđŖ𝐞𝐭đĸđŖ𝐝𝐰𝐞𝐛đŦđĸ𝐭𝐞 đĸđŦ đĨđĸđ¯đžâœ¨

Met veel plezier presenteren onze nieuwe website:  www.deventer.info .
In samenwerking met Stichting Deventer Binnenstadmanagement  hebben we dÊ nieuwe  vrijetijdwebsite voor bewoners- en bezoekers van Deventer gelanceerd. De site is boordevol nieuwe inspiratie en tips over onze binnenstad Ên het prachtige buitengebied.