‘𝗟𝗮𝘁𝗲đ—ģ 𝘄𝗲 đ—ŧđ—ģ𝘇𝗲 𝗛𝗮đ—ģ𝘇𝗲đ—ĩđ—ļ𝘀𝘁đ—ŧđ—ŋđ—ļ𝗲 𝘃đ—ļ𝗲đ—ŋ𝗲đ—ģ đ—ē𝗲𝘁 𝗱𝗲 đ—¯đ—šđ—ļ𝗸 đ—ŧđ—Ŋ 𝗱𝗲 𝘁đ—ŧ𝗲𝗸đ—ŧđ—ē𝘀𝘁' đŸĨĢ👀

In 2023 wordt het Hanzejaar gevierd in maar liefst 9 Nederlandse Hanzesteden en dus ook #inDeventer. Projectleider Nienke Nijboer geeft aan dat dit hÊt jaar is te laten zien dat er nog altijd een geest van openheid, samenwerking en ondernemerschap waart in deze stad.

Dit zal terug te zien zijn in de activiteiten die gedurende dit jubileumjaar georganiseerd gaan worden. En deze evenementen zijn nog niet in beton gegoten!
Dus: heb jij een tof idee die aansluit bij ÊÊn van deze programmalijnen: 'Nieuwe Hanze, Hanze 2.0, Hanze X Deventer en Deventer vier de Hanze', kijk dan op: https://lnkd.in/ecJj_jTH en lees de belangrijke info of meld je aan om mee te doen!

#hanzejaar2023 #deventer #hanzestad #hanzesteden MarketingOost | Regie op Vrijetijdseconomie