𝗗𝗲𝘃𝗲đ—ģ𝘁𝗲đ—ŋ đ—ĩ𝗲𝗲đ—ŗ𝘁 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀! 🤩

Vandaag mochten onze Annelies Jasper-Knol en Raeven Huis in 't Veld met niemand minder dan Bas Smit en Nicolette van Dam op pad.

We hebben het influencer koppel een kijkje gegeven in het mooie Deventer, zodat de stad straks een mooi plekje krijgt in hun vakantieboek: Nederland heeft alles!

Wat dat Nederland alles heeft is zeker Ên maar wat tof is het dat Deventer onderdeel van dit alles is. ✨

Zijn wij het natuurlijk 100 % mee eens!